Páči sa vám náš projekt a chceli by ste ho podporiť?

Budeme veľmi radi za akúkoľvek podporu:

  • finančnú
  • nefinančnú (hardware, priestory, poradenstvo)
  • odbornú (poskytnutie lektorov s odbornými znalosťami)
  • mediálnu
  • alebo o nás len povedzte ľuďom, pre ktorých by náš projekt mohol byť zaujímavý

Podporou projektu partneri získavajú:

  • zaujímavé PR, image
  • dobrý pocit z účasti na projekte podporujúcom rozvoj zamestnanosti
  • prednostný prístup k absolventom programu
  • potenciál rôznorodých zamestnancov (s detailnejšími informáciami o jednotlivých uchádzačoch na základe dlhodobej práce s nimi počas absolvovania programu)